PROFIL ____________________________________________________________
Havemanns Bureau blev stiftet den 1. januar 2003.

Personligt CV
Jeg har selv en erhvervsaktiv baggrund fra den finansielle sektor, både bank og realkredit.
Efterfølgende er kompetencerne udvidet med projektudvikling, opstart af nye virksomheder og økonomisk rådgivning.
Min faglige ballast er HD i Finansiering fra Handelshøjskolen i København.

Idegrundlag
Det er mit mål, at rådgive få udvalgte virksomheder, der mangler tid og ekspertise til selv at udføre konkrete opgaver vedrørende:

· Økonomisk rådgivning
. Finansiel rådgivning


Med min status som værende på efterløn med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse må jeg ikke påtage mig nye opgaver.


Med venlig hilsen,

Søren Havemann